welkom cursussen workshops over mij contact galerij tentoonstellingen workshops TSCHOONGESCHRIFT
Textura In deze tweedaagse workshop maken we kennis met de Textura, een schriftsoort die zijn hoogtepunt bereikte in de 14de-15de eeuw, maar vandaag onder kalligrafen nog steeds populair is. Deze workshop bestaat uit twee dagen. Je leert de minuskel en de kapitalen schrijven met aandacht voor de juiste spatiëring van de letters en woorden. Een goede spatiëring is bij elk schrift van groot belang en dat geldt voor de Textura des te meer ! Deze workshop is gespreid over twee dagen en is bedoeld voor wie al wat ervaring heeft in kalligrafie. Dag 1: we richten ons op het inoefenen van de minuskels, kapitalen en de juiste spatiëring. Er is zo veel mogelijk individuele begeleiding. Na deze dag hebben we de tijd om thuis verder te oefenen. (in voorbeeldbladen wordt voorzien) Dag 2: (de terugkomdag) het thuis gemaakt werk wordt besproken. Verder gaan we door met het ontdekken van mogelijkheden van de Textura: speelsheid, contrast, licht en donker zijn thema’s die aan bod zullen komen … en ook grotere pennen ! Deze tweedaagse heeft plaats op zaterdag 5 mei en zaterdag 9 juni 2018 telkens van 10 tot 16 uur. Inschrijvingen enkel voor de beide dagen - één losse dag volgen is niet mogelijk. De workshops worden geleid door de zeer gekende Nederlandse kalligraaf Elmo van Slingerland. Het inschrijvingsgeld bedraagt 120€.
meer info en inschrijven
Copyright Annick D’hondt - 2017-2018                                                                                                                              Designed by Erik (6.4)